Dags- og ugeplan

Eksempel på en efterskole uge

Det er dit eget ansvar at komme op om morgenen – og det er naturligt, at man hjælper hinanden

07.25

Alle skal være i spisesal. (Spisesalen åbner kl. 7.00.) Morgenmaden er tvungen, da kroppen skal have næring/brændstof.

07.45-07.55

Oprydning og rengøring af værelse.

07.55-08.15

Rengøring af alle fællesområder. Sygemelding sker efter rengøringen. Man er syg hele dagen og aftenen i egen seng.

08.20-09.55

Undervisning.

09.55-10.20

Pause med servering for elever og medarbejdere i spisesal. Lommepengebank hos Susanne fra kl. 9.55.

10.20-10.40

Formiddagssamling med en sang og lidt fortælling i Grundtvig.

10.40-12.15

Undervisning.

12.25

Middagsmad, der er tvungen. Dagens beskeder. Uddeling af post.

14.15-16.25

Linjefag samt pause med forfriskning.

16.45

Lærer i køkkenet med sin kontaktgruppe.

17.30             

Aftensmad. Her er der mulighed for at give beskeder om f.eks. aftenens program og aktiviteter.

18.30-19.30

Stilletime, hvor udgangspunktet er mulighed for ro, stilhed og fordybelse. Muligheder i stilletimen: Eget hus og stille aktivitet, brug af computere eller i klasselokaler  til lektiehjælp.

19.30 

Aktiviteter – tvungen om tirsdagen, hvor der er fællesaften, elevrådsmøde, samtaleforum, offentlige arrangementer o.l. også tvungen om torsdagen, hvor der er skoleaften med aktiviteter af forskellig art.

21.30

Aftenservering i Dan Turrel eller i spisesalen, hvor det er et samvær – caféagtigt – der er styrende. Rammerne omkring den enkelte servering varetages af kontaktgruppe og læreren.

                             21:30

Hvis du har været ude, skal du være tilbage på skolen. Computerrum, musik og kreative lokaler lukker. Evt. gæster skal tage af sted.

22.30

Eget værelse og ro. Man er på vej i seng.