Tilladte hjemmesider FP9

Skabelon
Docs/Word
Sheets/Excel

Dansk
Reglerne er beskrevet på prøveoplægget

Tysk og engelsk
www.ordbogen.com
Google Docs

Matematik
Webmatematik
Regneregler.dk
Matematikfessor
Formelsamling
Google Drev (der må ikke bruges rettede afleveringer)
Udregn.dk

Geogebra
Graph (kun windows)
Google Sheets
Google Docs
Cymath

Print
Hvis du ikke bruger docs og chrome kan du udskrive via: www.naae.dk/print