Efterskole lockout – uge 1 vel overstået

Så er vi kommet godt igennem den første uge med efterskole lockout. Stemningen har hele ugen været i top, og jeg vil med stor glæde gerne fastslå, at samtlige elever har været meget modne og ansvarsbevidste omkring denne situation, som vi ufrivilligt er havnet i. Det meste af ugen har været så normal som mulig. Pierre og jeg har dækket timerne med undervisning/tilsyn i de klasser, hvor læreren har været ramt af lockout. Derudover har Bente været i køkkenet om aftenen. Endelig har der været tre lærere, der har dækket deres egen undervisning.

Tirsdag startede med, at vi var live igennem fra skolen på P4 Fyn, og efterfølgende tog vi en tur i Legoland. Denne tur passede godt ind i vores måde at lave skole på. Her tænker jeg på vores tradition med, at vi pludselig kan finde på noget sjovt, anderledes og uventet, og i dette tilfælde var det elevrådet, der fik lov til at være med til at bestemme, hvad vi skulle finde på. Og heldigvis havde vi vejret med os. Det var en god dag!

Resten af ugen har eleverne fortsat været klar til at give den skalle og hjulpet fint med til at få skolelivet til at fungere godt. I den kommende uge vil vi fortsætte på samme måde som i denne.

Desværre er vi dog nødt til at konstatere, at vi kun kan holde efterskole én uge mere, da vi tre – der næsten arbejder i døgndrift – ikke fysisk kan klare mere end den kommende uge. Jeg mener helt sikkert, at vi i øjeblikket afholder forsvarlig undervisning på skolen. Og det er i øjeblikket vores vurdering, at dette kan vi klare at gøre i endnu én uge. 

Hvis konflikten derfor fortsætter uden udsigt til en ophørsdato, vil vi med stor beklagelse være nødt til at sende eleverne hjem søndag den 14. april. Det er så trist så trist at få afbrudt vores gode forløb!  

Hvis vi i den kommende uge får meddelelse om, at konflikten ophører i begyndelsen af uge 16, vil vi vurdere, om vi kan undgå at lukke skolen, og I vil få hurtig besked.

Hvis situationen bliver, at alle elever sendes hjem, vil der komme en reducering i jeres forældrebetaling, som I vil høre mere om senere.

Til slut må jeg desværre fortælle, at vi også er nødt til at flytte vores forestilling. Det er i øjeblikket ikke muligt at oplyse noget om de nye datoer, men det er helt sikkert, at vi gennemfører forestillingen.

De bedste hilsner

Kåre

Tilbage