Vi vil gerne have en efterskole…

… som giver plads til forundring over livets mangfoldighed, og som er præget af tryghed, frihed, tillid og ansvar. (Tosserier må her også gerne være plads til.)

Vi vil gerne møde eleverne med respekt for deres forskellighed samt give rum til den gode samtale. Vi vil gerne være en efterskole, der prøver at forene en hverdag med bøger, kreativitet og krop. Bøgerne for at blive klogere, kreativiteten for at skabe og se livets muligheder samt kroppen, fordi vi finder den spændende at bruge.

Dette betyder, at du skal være indstillet på at prøve dig selv af på forskellige måder for at få mest muligt ud af dit år her.

Den daglige undervisning

Det siges, at et efterskoleår svarer til syv menneskeår. Måske fordi man lærer at stå på egne ben og bliver del af et fællesskab, som bygger på ansvar og gensidig respekt. Måske fordi man knytter venskaber, der påvirker én på nye måder og åbner verden på ny. Der sker meget i løbet af et år. Undervisningsmæssigt giver efterskoleåret også mulighed for at bryde med dårlige vaner og faste rutiner.

Er du vant til at være den stille pige, der sjældent siger noget i klassen, kan et efterskoleår måske netop give dig den tryghed og sikkerhed, som gør, at du bryder med rollen. Vi er jo sammen hele tiden! Venner og lærere, fritid og undervisning – det hele overlapper hinanden. Og hvorfor så ikke bare føre det sprudlende, sociale liv med ind i klasselokalet?

Et anderledes skoleskema

På Nørre Åby Efterskole har vi nytænkt undervisningen i de obligatoriske prøvefag og udarbejdet et skema, som vi er meget stolte af – et skema, som giver mere sammenhængende undervisningsforløb og dermed også mere plads til fordybelse.

Det særlige ved vores skema er, at der i reglen kun undervises i 2 fag om ugen (fra kl 8.20 til 12.15 – om onsdagen er der også timer over middag). I en uge kan eleven eksempelvis have fagene dansk og engelsk – og IKKE andre fag end de to. Til gengæld har eleven så dansk og engelsk i rigtig lang tid hver eneste dag. Når så ugen er omme, ”ruller” skemaet, således at eleven får to nye fag at fordybe sig i – det kunne eksempelvis være matematik og fysik/kemi. Og sådan ”ruller” skemaet hele skoleåret mellem de forskellige prøvefag.

Fordelen ved dette særlige skema er, at eleven ikke hopper fra det ene til det andet og det tredje og fjerde fag i løbet af en dag, men fastholdes i to specifikke fagområder. Det betyder dog IKKE, at eleven har færre timer end på andre skoler – i modsætning til andre skoler er timerne/fagene bare ikke fordelt hulter til bulter hen over ugen.

Denne undervisningsform falder rigtig fint i tråd med undervisningsministeriets nye prøveformer, der netop lægger op til, at der undervises i klart definerede emner. I faget dansk foregår den mundtlige prøve eksempelvis således, at eleven nogle uger før prøven trækker et ”fordybelsesområde”, der rækker tilbage til klart definerede emner, der er arbejdet med i årets løb. Med andre ord påbegyndes et nyt emne, hver gang skemaet ”ruller”, hvilket gør det nemt for eleven at adskille de forskellige emner fra hinanden.