Boglig efterskole

Vi vægter undervisning i de boglige fag højt derfor kalder vi os for en boglig efterskole, Alle vores undervisning ligger om formiddagen og den er samlet, så man har det samme fag én uge ad gangen. Dette giver ro og overblik og ofte mulighed for en anden slags fordybelse, end når man har mange forskellige timer i et stort virvar.

Dansk, matematik og engelsk er obligatorisk for alle. Herudover kan 10. klasserne fravælge enten tysk eller fysik og i stedet enten have kreativt formiddag eller forforfatterlinje.

For 9. klasserne er følgende fag også obligatoriske: tysk, historie, biologi, geografi, kristendom og samfundsfag.

At gå på en efterskole er ikke handler ikke kun om at opnå sociale kompetencer, at få fede og anderledes oplevelser eller boglig undervisning. Det er kombinationen af de tre ting som gør en efterskole til noget helt specielt!