Dansk

Danskfaget på NÅE er tilrettelagt således, at der er stor mulighed for faglig fordybelse og individuel forbedring. Eleven vil opleve en koncentreret og præcis præsentation af stoffet/teksterne samtidig med, at der er plads til det spontane og bredt favnende. Vi kan godt lide, at undervisningen er mangestrenget, så et emne, en forfatter eller et fag-fagligt område belyses fra mange vinkler. Derudover vægtes det højt, at vi har mange forskellige didaktiske tilgange til den ugentlige stofmængde.

Formålet med danskfaget er helt grundlæggende at give eleverne mulighed for at kunne tale, læse, skrive og lytte til dansk, så de er i stand til at opfatte, vurdere og udtrykke sig så varieret som muligt ud fra egne og andre menneskers situation. Når tale-, læse-, skrive- og lyttefærdighederne er i spil, kommer dannelsesaspektet ind over. Danskfaget er et kulturbærende dannelsesfag og på baggrund af fx en analyse eller en sammenholden af to tekster, debatteres og diskuteres teksterne i klassen. I disse diskussioner lærer eleven at sætte ord på det, han/hun forstår – og ikke forstår, og der stilles spørgsmål ved og dannes holdninger til livet, menneskets eksistens og samfundet. Jo flere nuancer og facetter eleven lærer at opfatte, jo bedre kan han/hun udtrykke sig og blive forstået af andre og af omgivelserne.

Danskfaget i dag rummer et væld af genrer og kommunikationsmedier. Helt traditionelt arbejder vi med de klassiske skrevne genrer som novellen, romanen, digtet og artiklen. Af andre udtryksformer er der billedet/maleriet, filmmediet, radiomontagen og den levende og trykte reklame. Der arbejdes både med ældre og nyere litteratur.

Det sidste årti har danskfaget også skullet forholde sig til den rivende udvikling inden for medier og kommunikation, og vi kan konstatere, at udtryksformerne mangedobles, og at forfattere og mediefolk blander genrerne. Mængden af information er også voksende, og vi bombarderes og påvirkes hver dag af både gode og dårlige tekster. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi som mennesker og samfundsborgere lærer at forholde os til virkelighedens medielandskab, hvilket i høj grad er en del af danskundervisningen her på NÅE.

Hvert år har vi en danskemneuge, hvor vi får mulighed for at arbejde æstetisk og kreativt med et emne og en genre, og vi kan gå endnu mere i dybden end i den daglige undervisning. Det kunne fx være selv at producere en reklame, en reportage, en kortfilm osv. Det kunne også være at lave kunstinstallationer, pasticher m.m. Kun fantasien sætter grænser. Ofte arbejder vi også tværfagligt med enten kristendomskundskab eller samfundsfag i denne uge.

I 10. klasse kan man kun gå op i den nye prøveform, men i 9. klasse er der både A- og B-prøven. Vi har valgt B-prøven (den nye prøveform) også for 9.klasse, da vi for det første mener, den er bedre for eleven, men også for de elevers skyld, som vælger at gå i 10. klasse. Så er de nemlig allerede fortrolige med denne form.

Slutteligt er det vigtigt at slå fast, at dansk er et fag, hvor eleven er i centrum. Pensum ligger klar, men det er først, når eleven går ind i en tekst med sin person og begynder at diskutere med teksten, at der virkelig sker noget. I dansk er der nemlig intet facit. Det er vidt forskelligt fra person til person, hvad man får ud af en tekst, og det er i høj grad det, der gør danskfaget vedkommende og udviklende.

Dansklærere

Mads Nørskov RasmussenMads Nørskov Rasmussen, lærer
Underviser i forfatterværksted, filosofi, fodbold, dansk, engelsk og tysk. Har udgivet romanerne "Mono" og "Til dem af jer der kender Ricardo". Mads er kendt for sin fantastiske chai te der hygges om sammen med eleverne om aftenen.
 Matilde Klarskov LarsenMatilde Klarskov Larsen, lærer
Underviser i dansk, tysk og kristendomskundskab. Har liniefagene friluftsluftliv, psykologi, dykning og danmarksindsamlingen. Bruger en stor del af sin fritid på sine heste.
Karen Luise HagelsøKaren Luise Hagelsø, Lærer
Underviser i kreativ linie, dansk og tysk. Karen Luise har siden 2005 malet og udstillet egne værker. Nogle af værkerne kan ses på hendes hjemmeside: www.karenluise.dk
Martin Langebjerg MadsenMartin Langebjerg Madsen, lærer
Underviser i engelsk, dansk, historie og samfundsfag. Han underviser i liniefagene boksetræning, crossfit, løb, fodbold og fysisk træning. Har gennemført flere hel- og halvmaratons.
Charlotte Maria BergCharlotte Maria Højgaard
Underviser i dansk, tysk og musik. I musikfagene underviser hun primært i forløb med fokus på begyndere - heraf bl.a. i guitarundervisning og sammenspil for begyndere.