Engelsk på efterskolen

Vi er en efterskole med engelsk og formålet med faget er, at eleverne under det daglige arbejde med sproget udvikler færdigheder i at forstå og tale autentisk engelsk samt skrive i et passende sprog via korrekt sprog- og sprogbrug. Eleverne skal udtrykke egne meninger, oparbejde et godt ordforråd samt arbejde og forstå sprogets vigtigste grammatiske termer således de er godt klædt på til videre dannelse og uddannelse. Undervisningen skal være interessant og meningsfuldt for eleverne og vi går op i at undervisningen af og til gerne må være sjovt og ’skævt’, så længe det blot er lærerigt og meningsfuldt.

Undervisningen tager udgangspunkt i kravene til folkeskolens afgangs- og 10. klasses prøver, hvoraf kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande danner ramme for undervisningens emneindhold. Disse emner vil vi ruste eleverne til at kunne udtrykke sig om og kunne relatere disse til vor egen kultur.

Vi beskæftiger os med forskellige arbejdsformer, både mundtligt og skriftligt: Eleverne arbejder individuelt, i par, grupper og der kan laves projekter som enten fremlægges i små grupper internt eller for hele klassen. Brug af IT er oftest en naturlig del af den projektorienterede samt skriftlige del af undervisningen. Der opøves i præsentation, således eleven er rustet til den mundtlige prøve.

Skolen har som opkvalificering købt adgang til ordbogen.com hvor en meget omfattende og nemt tilgængelig ordbog er til fri afbenyttelse. Ligeledes har skolen adgang til grammatiksystemet grammatip.com hvor hver enkelt elev kan øve netop de områder, som han/hun ønsker sig opkvalificeret i.

Engelsklærere

Anders DirksenAnders Dirksen, lærer
Underviser i engelsk og musik. Han har har spillet guitar i over 20 år og spillet i flere forskellige bands - både kopimusik og egne numre. Derudover elsker han at filosofere over livets små og store finurligheder.
Martin Langebjerg MadsenMartin Langebjerg Madsen, lærer
Underviser i engelsk, dansk, historie og samfundsfag. Han underviser i liniefagene boksetræning, crossfit, løb, fodbold og fysisk træning. Har gennemført flere hel- og halvmaratons.
Lasse Bo BahrtLasse Bo Bahrt, lærer
Underviser i matematik, fysik/kemi, engelsk, fodbold og Photoshop. Lasse har en lidenskab for computer, sport og ikke mindst snacks og et af hans utallige øgenavne er derfor også Mr. Snack.