Matematik på efterskole

Vi elsker at lære eleverne trigonometri og andengradsfunktioner, men det er mindst lige så fantastisk at se en elev forstå en ligning for første gang i sit liv! Det betyder, at matematikundervisningen på efterskolen tager udgangspunkt i lige præcis dit niveau, og vi forsøger så vidt muligt at udfordre dig, hvor du ligger fagligt.

I matematik beregner og beskriver vi verden ud fra tal, bogstaver og former. Vi vil lave undervisning så du forstår, hvad matematik går ud på, og dermed kan bruge det du lærer i den virkelige verden – i dagligdagen, samfundet og i diverse naturforhold. Det skal på samme tid være sjovt og spændende at have matematik. Vi gennemgår og forklarer på klassen samt laver øvelser både individuelt, i par og i grupper. Dette lægger op til både faglig fordybelse og til større diskussioner om emnerne og giver samtidig en god grobund for bedre mundtlighed og dybdegående viden inden for det enkelte emne.

Brugen af IT bliver en større og større del af undervisningen i matematik og vi gør blandt andet brug af programmer som Geogebra, Graph og regneark.

Hvert år afholder vi en arkitektkonkurrence, hvor fire dage er afsat til i små grupper at modellere og beregne på en bygning, I selv har gennemtænkt og skabt fra bunden. Dette kan eksempelvis være en elevbolig, en lufthavn, en multihal eller et badeland. I disse emnedage arbejdes der på en projektorienteret og problemløsende måde, og du får berørt samtlige matematiske emner, der arbejdes med i løbet af året. Disse dage plejer at være en stor succes.

Vi har de seneste år deltaget i gymnasiernes Georg Mohr konkurrence. Det er en konkurrence på meget højt niveau og det er fedt at prøve at se hvad der venter længere fremme i matematikkens verden.

I slutningen af året arbejder vi målrettet mod både den mundtlige og den skriftlige afgangsprøve, så du kommer til at føle dig bedst muligt rustet, uden at nervøsitet skygger for deres faglige kunnen.

I løbet af året arbejder vi med emnerne:

  • Funktioner, herunder førstegradsfunktioner, andengradsfunktioner og omvendt proportionalitet.
  • konomi, herunder rentes rente, procent, annuitetslån, opsparing, budget og valuta.
  • Geometri, herunder areal, rumfang, Pythagoras, trigonometri og målestoksforhold
  • Statistik, kombinatorik og sandsynlighed, herunder indsamling og bearbejdelse af data og stikprøver

Matematiklærere

Lasse Bo BahrtLasse Bo Bahrt, lærer
Underviser i matematik, fysik/kemi, engelsk, fodbold og Photoshop. Lasse har en lidenskab for computer, sport og ikke mindst snacks og et af hans utallige øgenavne er derfor også Mr. Snack.
Laura Kronborg KruseLaura Kronborg Kruse, lærer
Underviser i matematik, fysik/kemi, tysk og boldfag.
Signe Orthmann AndersenSigne Orthmann Andersen, lærer
Matematik, musik, billedkunst og dramalærer, der især brænder for scenens kunst. Hun har siden hun var helt ung været instruktør på rockmusicalen i Nyborg.
 Pierre DahlPierre Dahl, viceforstander
Tager sig af al skolens IT, herunder hjemmeside. Underviser i matematik, fysik/kemi og psykologi. Har i 7 år ikke tabt et parti skak på skolen, trods utallige elevers forsøg herpå.