Indholdsplan

Her kan du læse vores indholdsplan for skoleåret med alle undervisningslektioner.

Der er foretaget mindre ændringer i dags- og ugeforløbet affødt af de ministerielle krav til undervisningen på 9. klassetrin. Den princippielle opbygning af ugen er bevaret.

Slutmålene for undervsiningen i alle prøvefag på såvel 9. som 10. klassetrin er ‘Fælles Mål’, der fremgår af ministeriets hjemmeside. For de enkelte fag henvises derfor til denne hjemmeside.

Undervisning og samvær fremgår af dags- og ugeplanen, ligesom indholdet af den enkelte uge fremgår af årsplanen. Der er ikke foretaget ændringer af principperne i opbygning eller indholdskrav til emnedage, -uger, særlige arrangementer, ekskursioner o.l.

Som supplement og dokumentation for udvalgte områder i det forløbne skoleår er gengivet artikler fra skoleskriftet. Ud over at dokumentere tanker og oplevelser, kan disse desuden tjene til inspiration i arbejdet med den videre udvikling af skolen.

Indholdsplan 2016-17

Kursusplan 2016-17