Karakterer

Har alle vist en mening om karakterer, fordi mange husker en eller anden oplevelse, hvor noget gik rigtig godt eller grueligt galt.

Vi vil gerne have, at vores elever lærer noget – både noget fagligt og noget menneskeligt. Desværre kan det menneskelige, som eleven bl.a. skal bruge som en stor del af sit fundament videre i livet ikke gengives på en skala, som ministeriet kræver for de almindelige karakterer. Disse er offentliggjort af undervisningsministeriet på dets hjemmeside.

Link til

Grundskolers gennemsnitskarakterer

Grundskolers karakterfordeling