Filosofi efterskole

Ordet filosofi er græsk og består af ”philos”, som betyder kærlighed og ”sophia”, som betyder visdom. Når disse ord forenes, betyder det kærlighed til viden eller rettere visdom. Dermed bliver filosofien en evig stræben efter visdom. Eller som den tyske filosof Schiller engang skrev:

”Følg den mand, der søger sandheden, men flygt fra ham, der har fundet den”.

Dette gør sig stadig gældende for filosofi i dag. Vi må aldrig tro, at vi har fundet sandheden med stort S, men vi må derimod hjælpes ad med at finde frem til en sandhed, som gælder for den enkelte.

Det, man søger som filosof, er visdommen, som ikke må forveksles med viden. Hvor viden er noget, man kan have eller ikke have, så er visdommen en tilstand, hvor man for et øjeblik forsøger at holde fast i noget, som man i bund og grund ikke kan holde fast i. Det smuldrer mellem fingrene på én. Men øjeblikket, hvor man havde denne aha-oplevelse, glemmes ikke.

Det er denne oplevelse, som filosofien tager udgangspunkt i, og det er her, vi alle kan være med til at undre os over tilværelsen og det at være i det hele taget. Derfor opstår der filosofiske spørgsmål såsom: Hvad er mennesket? Har vi en fri vilje? Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Er det vigtigt at kende sit eget lands historie? Hvad er vigtigst at vide? Er det okay at gå i krig? Kan man forsvare at dræbe et andet menneske? Findes Gud eller et andet væsen?

Undervisningen tager udgangspunkt i selve denne undring, og igennem forløbet vil vi med dette udgangspunkt forsøge at finde frem til nogle svar på disse spørgsmål. Der vil både være gruppediskussioner, klassediskussioner samt mulighed for fordybelse i spørgsmål, som optager én meget.

Vi vil igennem filosofiforløbet forholde os til disse filosofiske spørgsmål, men også arbejde med filosofihistorien. Derfor vil vi starte ved Sokrates, Platon og Aristoteles og bevæge os op gennem filosofihistorien til Kant, Kierkegaard og ikke mindst Nietzsche. Grunden til at filosofihistorien er vigtig skyldes, at vi her finder svar på disse spørgsmål, som disse filosoffer har forsøgt at give. Disse svar vil blive diskuteret, og man vil ofte opleve, at man finder sig enig med et synspunkt på et bestemt tidspunkt og helt uenig på et andet

Undervisere i filosofi

Mads Nørskov RasmussenMads Nørskov Rasmussen, lærer
Underviser i forfatterværksted, filosofi, fodbold, dansk, engelsk og tysk. Har udgivet romanerne "Mono" og "Til dem af jer der kender Ricardo". Mads er kendt for sin fantastiske chai te der hygges om sammen med eleverne om aftenen.
Anders DirksenAnders Dirksen, lærer
Underviser i engelsk og musik. Han har har spillet guitar i over 20 år og spillet i flere forskellige bands - både kopimusik og egne numre. Derudover elsker han at filosofere over livets små og store finurligheder.

Læs om næste liniefag – psykologi