Hvorfor nøjes når man kan få drama

Ordet drama betyder i sin oprindelige form handling. En handling er aktiv og deltagende, og det er derfor ikke muligt at stå udenfor. Derfor er drama et fælles-skabende projekt, hvor den enkelte oplever at være en vigtig og nødvendig del af helheden. I sådan et fællesskab, hvor det ikke er muligt at være sig selv nok, oplever man hurtigt en helt speciel tryghed og tillid til hinanden. Det skaber øget selvværd – og så kan alt lade sig gøre og dramaet begynde…

Improvisation er dramaets ældste disciplin og udgangspunktet for alt dramaarbejde. Her er regel nummer et at sige ja til hinanden. Ikke i bogstaveligste forstand, men at gribe den første idé, der opstår i gruppen, og acceptere alle bud der kommer. Det gælder om at være opmærksom og spontan, at bruge sin fantasi og frem for alt at samarbejde. I dette øjeblik lever dramaet.

Men hvad er det, det gør ved os, dette fantastiske drama? Det kalder på vores kreative kræfter og det skaber et frirum hvor vi får mulighed for at sprænge nogle rammer. Det gør det muligt at spille roller og gøre ting man ellers ikke plejer at gøre, rykke grænser, og se os selv og de andre i et nyt perspektiv. Oplevelsen af at prøve sig selv af fører til erkendelse og identitet. Ved at blande krop og følelse, gør man det muligt at udtrykke sig på en anden måde end ved hjælp af sproget.

En klog mand har engang sagt: ”Theatre is like a sculpture of smoke”. Teater er øjeblikkets kunst, og at være i dét nu, hvor man sammen skaber det som aldrig bliver det samme igen, er ubeskrivelig.