Hvad koster det at gå på efterskole

Hvad det koster at gå på efterskole afhænger af forældrenes indtægt to år tilbage, samt antallet af hjemmeboende børn. Vi har her udregnet tre eksempler på priser for tre forskellige familier – alle tal er for skoleåret 2014/2015.

Familie med årsindtægt på 400.000 og to hjemmeboende børn
Skolens ugepris: 2200 (*42 uger) 92.400 kr.
Indmeldelsesgebyr:2000 kr.
Fratrukket indkomstbestemt statslig elevstøtte 1122 kr. (* 42 uger) -47.124 kr.
Samlet egenbetaling 46.276 kr.

Familie med årsindtægt på 600.000 og to hjemmeboende børn
Skolens ugepris: 2200 (*42 uger) 92.400 kr.
Indmeldelsesgebyr: 2000 kr.
Fratrukket indkomstbestemt statslig elevstøtte 920 kr. (* 42 uger) -38.640 kr.
Samlet egenbetaling 54.760 kr.

Familie med årsindtægt på 800.000 og to hjemmeboende børn
Skolens ugepris: 2200 (*42 uger) 92.400 kr.
Indmeldelsesgebyr: 2000 kr.
Fratrukket indkomstbestemt statslig elevstøtte 680 kr. (* 42 uger) -28.560 kr.
Samlet egenbetaling 64.840 kr.

Hvad koster det at gå på efterskole? – det kan nemmest svares ved at gå ind på efterskoleforeningens hjemmeside – her findes en beregner for prisen på et efterskoleophold. 

 

Hvad får man for pengene?

At finde den rigtige efterskole kan synes svært. Der er utrolig mange skoler at vælge imellem, og hvad er det lige, der gør den ene efterskole bedre end den anden? Ja, i virkeligheden handler det nok mest om at vælge med hjertet. Føles det rigtigt? Føles det trygt?

Det gælder frem for alt om at vide, hvad man går ind til. At få stillet alle de rigtige spørgsmål, inden skoleåret er i gang. At finde en efterskole med et værdigrundlag, som passer til ens egne værdier.

Noget af det, man som forælder bør spørge ind til, før man vælger skole, er ’egenbetaling’. På mange af landets efterskoler opkræves man (udover den faste ugepris) for rejser, skoletrøjer, sportstøj mv. Denne ekstraudgift kommer som en ubehagelig overraskelse for mange.

Hos os er alt inkluderet i den faste ugepris (medmindre eleven vælger at tage et Padi Open Water-dykkercertifikat (her samarbejder skolen med firmaet ’Diving2000’) eller hvis eleven vælger at arbejde med sølv i skolens smykkeværksted (kobber og bronze betaler skolen for)).

På Nørre Åby Efterskole er det vigtigt, at alle er i samme båd. Ingen må føle, at de står uden for fællesskabet på grund af økonomiske forhold. Skoleåret er et fælles projekt, og det er fællesskabet, der er i fokus! Dermed ikke sagt, at alle skal være ens, snarere tværtimod. Vi kommer alle forskellige steder fra, har alle vores styrker og svagheder – og heldigvis for det!

Hvad får man for pengene på Nørre Åby Efterskole?

 • En uges skitur til Norge
 • Spændende musiklokale med eget studie
 • To fodboldbaner + mini arena med kunstgræs
 • Medielokale med helt nye Imacs
 • Flotte og store kreativlokaler (Syning, design, kunst mv.)
 • Gratis træningsrum med helt nye maskiner
 • Minibiograf
 • Stort dramalokale med tilhørende sminkerum
 • Gode dansefaciliteter
 • Spændende emnedage
 • Festivaler (musikfestival & ’NÅE-Anderledes’-festival)
 • En skoletrøje
 • En masse spændende linjefag at vælge imellem
 • Weekender fyldt med sjove aktiviteter
 • Seks måltider om dagen tilberedt af vores fantastiske efterskolekøkken
 • Ture ud af huset
 • Medansvar (med plads til skøre idéer)
 • …og meget meget mere J

 

Statsstøtte – tilskud til efterskole

Når eleven er indmeldt, vil efterskolen sende et skema hjem til elevens hjemmeadresse(ca. et halvt år før skolestart). Skemaet består af to dele – første del udfyldes af eleven, mens anden del udfyldes af forældrene. Her oplyses det bl.a., hvor eleven tidligere har gået i skole, om elevens forældre bor sammen, samt hvor mange børn under 18 år, der har bopæl hos forældrene.

Skemaet skal underskrives af både elev og forældre og sendes retur til efterskolen.  Med disse underskrifter giver man dermed også SU-styrelsen lov til at indhente oplysninger om indkomstforhold.

Mere skal der ikke foretages for at modtage tilskud til efterskole!

Vigtigt:

 • Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten 2 år før skolestart (=bruttoindkomsten minus AM bidraget).

Hvis elevens forældre er separeret, beregnes indkomstgrundlaget i reglen for den af forældrene, som eleven bor sammen med (folkeregisteradresse).

Hvor meget der nøjagtigt gives i tilskud til efterskole fra statens side, får man typisk først svar på i løbet af april måned (altså cirka 4 måneder før skolestart).