Der er også regler på efterskolen

Når man starter som elev på vores efterskole, er alting nyt, og der er mange nye indtryk og informationer at skulle forholde sig til. Derfor er det ikke så mærkeligt, hvis man i starten føler sig lidt overvældet af situationen. Mange nye ansigter, mange nye rutiner.

For at få et godt sammenhold og skabt tryghed, er det vigtigt som skole at have nogle regler, som alle forstår og accepterer. Der skal være rum til udfoldelse, men også plads til alle.   

Vi har ikke regler for reglernes skyld, men de regler vi har, vægter vi højt, da de er fundamentet for et godt sammenhold og et trygt skoleophold. Her er vores 5 vigtigste regler:

  • Du skal opføre dig, så du er rar at være sammen med
  • Du skal være ærlig over for dig selv og andre
  • Du skal være ikke-ryger (det er heller ikke tilladt at ”ryge” e-cigaretter)
  • Der er mødepligt til timer, fællesarrangementer og måltider
  • Alkohol, hash o.l. samt seksuelt samkvem er ikke tilladt

Disse regler anser vi for så vigtige, at en eventuel overtrædelse kan medføre bortvisning fra efterskolen. Det er en selvfølge, at samfundets love også gælder på og ved efterskolen.

Du vil på efterskolen opleve at der ikke er en klokke der ringer, når timen starter – det er fordi du selv er ansvarlig for at komme til tiden. For at hjælpe dig og alle de andre, har vi mange ure hængende på skolen.

Derudover har vi nogle praktiske regler, der er nødvendige for at få dagligdagen til at fungere (eks. sengetider, stilletimer, lektiehjælp, bytursseddel mv.). Når man lige er startet på skolen, er det svært at huske, hvad man skal og hvornår, men normalt går der ikke lang tid, før de praktiske regler bare er en naturlig del af hverdagen – forhåbentlig fordi de giver god mening.

På skolen ser vi i høj grad vores regler som noget, der har med tillid, hensyn og tryghed at gøre. Vi skal vide, hvor vi har hinanden, og sammen skabe en hverdag, som alle er glade for at være en del af.