Vejledning

På Nørre Åby Efterskole bliver uddannelsesvejledningen varetaget af både kontaktlærerne og skolens uddannelsesvejleder. Kontaktlæreren har to vejledningssamtaler med eleven, og hvis der er behov for yderligere vejledning, er det skolens uddannelsesvejleder, der træder til.

Vi ønsker, at elevernes beslutning om uddannelsesvalg sker i et tæt samarbejde med forældrene. Derfor bliver forældrene informeret om vejledningsforløbet på Nørre Aaby Efterskole. Minimum to gange i løbet af skoleåret er der samtaler med forældrene sammen med eleven.

Vejledningen rettes mod elever med særlige behov. I praksis betyder det, at vores uddannelsesvejledning primært er rettet imod de elever, der ikke er afklaret om deres uddannelsesvalg. Vejledningen tager udgangspunkt i elevens interesser og personlige forudsætninger. Efter behov bliver der afholdt en eller flere personlige samtaler mellem eleven og skolens uddannelsesvejleder.

De elever, som er afklaret mht. uddannelsesvalg, vil af skolens uddannelsesvejleder få den information og vejledning, som de har brug for til at søge ungdomsuddannelse.

Vejlederen afholder i løbet af skoleåret flere forskellige vejledningsaktiviteter for eleverne. De bliver bl.a. oplyst om den aktuelle uddannelsessituation i Danmark og uddannelsessystemets opbygning. Desuden introduceres eleverne til IT-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse, så de selv bliver i stand til at søge og anvende informationerne.

Brobygningen er fra skoleåret 2008/2009 blevet obligatorisk. Den skal give de unge bedre mulighed for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt udvikle de unges faglige og personlige kompetencer. Nørre Aaby Efterskole brobygger til:

  • Fredericia og Middelfart Gymnasium
  • EUC Hansenberg i Kolding, EUC Lillebælt i Fredericia og Middelfart
  • IBC i Fredericia
  • SOP/SOSU i Fredericia og Middelfart.

Vejledningen giver den enkelte elev kompetence til at udarbejde en plan for den videre uddannelse, hvoraf det fremgår, hvilke mål eleven har for uddannelse efter grundskolen eller 10. klasse. For 10. årgang indgår uddannelsesplanen som en del af den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO).

Bestilling af digital signatur

Optagelse.dk

Studievejledere

Hanne CarstensHanne Carstens, lærer
Underviser i kreative fag. Jeg er vild med at skabe unika ting og på skolen arbejder jeg mest med design af tøj og smykker. Jeg varetager også vejledning af eleverne i forbindelse med ansøgning til valg af ungdomsuddannelse.
 Keld Bøgelund Rising NielsenKeld Bøgelund Rising Nielsen, lærer
Biologi og fysik/kemi lærer, der er flittig bruger af den korrekte beklædning i faget: en hvid kittel. Underviser herudover i film og er studievejleder.